Login | Register

Kafr az Zayyat, Egypt

Muslim Salat time at Kafr az Zayyat, Egypt
Salat Time at Kafr az Zayyat, Egypt
TimeZone: Africa/Cairo, UTC+2
Latitude: 30.825 N, Longitude: 30.818 E
Qibla: 23 clock minutes from North, Bearing: 137°
28-Nov-2020Calculated
Fajar 5:10 5:09:31 am
Sun Rise 6:34 6:34:29 am
Duhr 11:48 11:44:48 am
Asar 2:36 2:35:43 pm
Asar (Hanafi) 3:18 3:17:57 pm
Sun Set 4:59 4:54:56 pm
Esha 6:20 6:19:54 pm